Etiket: TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 21-30

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 31-40

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 21-30

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 21-30 B. Konut dokunulmazlığı Madde 21 – (Değişik: 3/10/2001-4709/6 md.) Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu…